LİSANS EVRAKLARI

Kulüplerimizin Dikkatine ;

 

2019-2020 Futbol Sezonu Amatörler Ligler Uygulama Kitapçığında :

 

" TFF’nin İstanbul Bölge Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinde 2019-2020 sezonunda pilot bölge olarak filiz lisans, vize ve transfer işlemleri için gerekli evraklar tek bir sayfada toplanarak işlem yapılacaktır. Örnek belgeler ilgili illerin ASKF web sayfasında ve [http://www.tff.org'da]www.tff.org’da yayınlanacaktır." olarak belirtilmiştir.

 

Bu yıl ilk kez bölgemizde uygulanacak olan "pilot uygulama" çerçevesinde Transfer Formu, Vize ve Filiz formları  www.tffistanbul.org sitesinde yayınlanmıştır.

 

Transfer Formu ile ilgili  açıklamalarda aşağıda  mevcuttur.

 

TRANSFER FORMU

 

2019-2020 Sezonu itibari ile ;

 

2001 ve daha büyük doğumlular ( 2001-1994),

2002 daha küçük doğumlular ( 2002-2008 ) ,

2009-2010 doğumlular ,

1 ve 2 sezondan serbest kalanlar,

Fesih edilen kulüplerden serbest kalanlar,

1993 doğumlu ve üstü ( 1993,1992,.....)

 

I. ve II transferler için ;  Transfer Formu kullanılacaktır.

 

Transfer Formunda bulunan ; ilk kısımda futbolcunun lisans numarası,kimlik bilgileri, Tescilli olduğu eski kulüp adı ve (eski) kulüp kodu , transfer olacağı yeni kulüp adı ve yeni kulüp kodu kısımları doldurulacaktır.

Büyükler Kategorisi kısmına ; Transfer olacağı Yeni kulübün Büyükler Kategorisine katılan takımının liginin baş harfleri olan BAL,SAL,1.A.L.,2.A.L yazılacaktır.Katılmıyorsa(-) işareti konabilir.

Transfer olacak  futbolcu, hangi yaş veya şarttan transfer olacaksa ilgili kutucuk işaretlenir ve altında yazan numaralardaki (1-2-3-4-5 ) kısımlar eksiksiz oldurulur,imzalanır,mühürlenir.

 

(Örnek A : 1 ve 2 sezondan serbest olarak transfer olunacaksa 2-3-4-5 nolu bölümler,

Örnek B   : 1993 doğumlu ve üstü II. Transfer ise 1- 2-3-5 nolu bölümler , doldurulacaktır.)

 

 

 

AÇIKLAMALAR

1 nolu Tescilli Olduğu ( Eski ) Kulüp Muvafakatı / Katkı Payı Feragat Belgesi; futbolcunun tescilli olduğu kulüp (eski kulübü ) tarafından doldurulur, kulüp yönetim kurulunca transfer evraklarını imzalamaya yetkili olanlar arasından müşterek 2 imza ve tek mühür ile onaylanır.

( 1993 ve üstü doğumlular I. transfer, Fesihli kulüpten serbest kalanlar, 1 ve 2 sezondan serbest kalanlardoldurulmaz)

*1  : 2009-2010 doğumlular I.ve II.transferde 500 TL ücret yatırarak Veli izni ile transfer oluyorsa 1 nolu alan doldurulmaz.)

 

2 nolu Veli Muvafakatı-Futbolcu Taahhütnamesi; kısmı tüm transferlerde veli ve futbolcu tarafından doldurulacaktır.18 yaş üstü futbolcularda veli muvafakatı kısmı doldurulmayacaktır.

 

3 nolu Yeni Kulüp Onay Kısmı; tüm transferlerde transfer olunacak kulüp tarafından, yönetim kurulunca transfer evrakları imzalamaya yetkili olanlar tarafından doldurulup, müşterek 2 imza ve tek mühür ile onaylanacaktır.Aynı Zamanda Kulüp Kodu yazılacaktır.

 

4 nolu Futbolcu Sağlık Onayı (2.Transferler hariç); ilgili hekim tarafından tüm transferlerde doldurularak onaylanacak veya  Ek 10 (Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu )alınacak veya ilgili sağlık kuruluşlarından alınan raporlar Transfer Formuna eklenecektir. (Transfer Formundaki ; Futbolcunun  Resmi üstüne ; Hekim veya kontrol sonucu ASKF kaşesi yapılacaktır.)

 

5 nolu ASKF Referans Onayı; Tüm transfer işlemlerinde ASKF’ye onaylatılmak zorundadır.Referans alınmadığı takdirde TFF’ye işlem bedelinin 3 katı ücret yatırılması gerekmektedir.

 

 

Transfer Formu  ile beraber ;

 

- Nüfus cüzdanı,ehliyet veya pasaportun aslı ve önlü arkalı fotokopisi,

- Son 6 ay içersinde çekilmiş 2 fotoğraf,

- TASKK'a yatırılması gereken ücretlerin dekontu,

- TFF ye yatırılması gereken ücretlerin dekontu, ( TFF'ye birden fazla transferlerde ücretler ,tek dekontla  

    topluca  yatırılabilir.)

- Katkı Payı ödenerek transfer olunuyorsa ,  Transfer Bilgi Formu EK 19 ve

     EK 19 un gönderildiğine dair posta çekinin aslı,

- Profesyonel Statüden  Amatör Statüye  geçişte EK-21 formu ,

- Transfer işlemlerinde bir önceki sezona ait lisans aslı ,

 

Bilgi :

 

- Transfer Formu 1 nolu bölümü için ; "Tescilli Olunan ( Eski )  Kulüp Muvafakatı-Katkı Payı Feragat Belgesi" nin  Transfer Formunda doldurulamaması durumu söz konusu ise  ,ek belge olarak

Futbolcunun Tescilli Olduğu  (Eski) kulübü tarafından  "Kulüp Muvafakatı / Katkı Payı Feragat  Formu"  (T2),  kulüp yönetim kurulunca transfer evraklarını imzalamaya yetkili olanlar arasından müşterek 2 imza ve tek mühür ile onaylanır ve  Transfer Formu ile beraber Yeni ( Transfer olunacak ) Kulüp tarafından ilgili ASKF 'lere teslim edilebilir.

 

Transfer,Vize ve Filiz Formlarında Futbolcu Sağlık Onayı kısmı doldurulmazsa,  EK-10 (Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu ) belgesi veya özel ve devlet hastanelerinden,sağlık ocaklarından, Aile Sağlığı Merkezinden, Hükümet Tabipliğinden ,Kamu Kuruluşlarının resmi doktorlarından alınan raporlar da Transfer Formu ile beraber teslim edilebilir.

 

- Filiz Lisans işlemleri için vukuatlı nüfus kayıt örneği, ( velayet durumlarında mahkeme kararı) ( Filiz Lisans Formu ile  )

-Vize işlemlerinde bir önceki sezona ait lisans aslı , ( Vize Formu ile )

 

Tüm Filiz Lisans, Vize ve Transfer işlemlerinde : Nüfus cüzdanı,ehliyet veya pasaportun aslı ve önlü arkalı fotokopisi,

Tüm Filiz Lisans, Vize ve Transfer işlemlerinde : Son 6 ay içersinde çekilmiş 2 fotoğraf,

 

 

LİSANS EVRAKLARINI İNDİRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKLERE TIKLAYINIZ

 

ÜCRET TABLOSU

FİLİZ LİSANS FORMU

VİZE FORMU

TRANSFER FORMU

SAĞLIK RAPORU (EK-10)

SAHA İÇİ GİRİŞ KARTI (EK-3)

18 YAŞ ÜSTÜ VE 2009-2010 DOĞUMLU TRANSFER BİLGİ FORMU (EK-19)

FUTBOLCU KAYIP LİSANS (EK-22)

YÖNETİCİ KAYIP LİSANS (EK-4)

AMATÖRE DÖNÜŞ (EK-21)

YETİŞTİRME TAZMİNATI (BEDELSİZ) (EK-24)

YETİŞTİRME TAZMİNATI BELGESİ (BEDELLİ) (EK-25)

YABANCI FUTBOLCU SORGULAMA (EK-12)

YABANCI FUTBOLCU SERTİFİKA (EK-23)

KULÜP MUVAFFAKAT-KATKI PAYI FORMU (T-2)