KULÜPLERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 02.10.2020 tarih ve 16230 sayılı yazılarıyla Covit-19 Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerisi doğrultusunda fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar ertelendiği ASKF’lerimiz aracılığı ile kulüplerimize bildirilmişti.

Ancak 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7244 sayılı yeni Corona Virüs (Covit-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanununun 2.maddesinin (ç) bendinde belirtilen Türk Medeni Kanununa göre dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler bu kanun maddesi gereğince derneklerin bildirim ve beyannamelerinin derbis üzerinden bildirilme süresi 30 Ekim 2020 Cuma günü sona ermektedir.

Dernekler bildirim ve beyannamelerini 30 Ekim 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar Derbis üzerinden il sivil toplumla ilişkiler müdürlüklerine vermeleri gerekmektedir.

Kulüplerimizin bu konuda hassasiyet göstermesini ve herhangi bir mağduriyete sebebiyet vermemeleri için beyannemelerini belirtilen tarihe kadar göndermeleri önemle duyurulur.