BEYANNAMELER İÇİN SON GÜN 30 NİSAN

5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 19. Maddesi ve İçişleri Bakanlığı’nca yayınlanan Dernekler Yönetmeliğinin 83. ve 84. Maddeleri uyarınca derneklerin her yıl olduğu gibi bu yılda 2020 yılı içerisindeki faaliyetleri ile mali bilgilerini yönetmelikte belirlenen “Ek:21” Dernekler Beyannamesi ile her takvim yılının ilk dört ayı içinde, yani Nisan ayı sonuna kadar Mülki İdare Amirliğine vermekle yükümlüdürler.

Herhangi bir mağduriyete sebep vermemek için Mülki İdare Amirliğine verilecek beyannamenin süresi içinde (Nisan ayı sonu) verilmesi siz değerli kulüplerimize önemle duyurulur.