GÜNÜN MAÇLARI

Amatör Spor Kulüpleri İçin Yeni Spor Yasasına Dair Bilgilendirme

İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak İl Gençlik Spor Müdürlüğünde Sicil Lisans ile yeni çıkan spor yasası ile ilgili toplantı yaptık, istişareler de bulunduk.

Toplantıda İASKF Genel Sekreteri Asım Özdemir, Genel Başkan Yardımcı Metin Çırpan, Genel Sekreter Yardımcısı Yasin Koç, Maç Güvenlik Sorumlusu Ufuk Tatar hazır bulundular.

Yeni Kongre, Yeni Tüzük;

Bakanlık tarafından tescil edilen spor kulüplerinin, tescil tarihinden itibaren bir ay içerisinde İçişleri Bakanlığına bildirileceğine ilişkin düzenleme kaldırıldı. Yeni yapılan düzenleme ile amatör spor kulüpleri dernek statüsünden çıkartılarak Gençlik Spor Müdürlüğüne bağlanacak. Yeni spor yasasına göre spor kulüpleri, dernek statüsünden çıkıp spor kulübü veya anonim şirkete dönüşecek.

Tüm kulüplerin yeni genel kurul ile yeni yapılan düzenlemeye uygun Tüzük değişikliğine gidilmesi gerekecek. Yapılacak olan genel kurulda kulüp ismi “derneği” şeklinde biten kulüpler bu kısmı spor kulübü olarak isim değişikliğine gitmek durumunda olacak. Değişikliği yapmayan kulüpler dernekler masasında kalarak sportif faaliyetler yapamayacak, spor branşlarında ki tescilleri iptal olacak. Yine isim değişikliği kapsamında isminde “gençlik” ibaresi olan kulüplerin futbol tescilleri yapılmayacak.

 Son Tarih 27 Nisan 2023;

İsim değişikliğini de içeren “Yeni Tüzük” değişiklikleri en son 27 Nisan 2023 tarihine kadar yapılmadığı takdirde, spor kulübünün il gençlik spor müdürlüğünde ve arkasında branşlarının spor federasyonlarında tescilleri iptal olacak.

Spor kulüpleri, dernek statüsünden çıkarılacak, spor anonim şirketi vasfı kazanabilecek. Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri için ’denk bütçe’ sistemi getirilecek. Spor kulübü ve spor anonim şirketi başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri, mevzuat, tüzük ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kasıt veya ihmalle ihlal ettikleri takdirde kulüp, şirket, pay sahipleri ve alacaklılara karşı verdikleri zararlardan müteselsilen sorumlu olacak.

Anonim şirkete dönüşmek isteyen kulüpler genel kurul kararı ile bunu yapabilecekler.

Denk bütçe uygulanacak. Takımlar geliri kadar borçlanabilecek. Kulüpler belirli miktar üzerindeki ödeme ve tahsilatlarını bankalar üzerinden yaparak şeffaflaşacak. Kulüp başkanı ve yöneticileri bulundukları dönem borçlarından sorumlu tutulacak.

Nefret ve ayrımcılık suçlarından mahkûm olanların da spor kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı ortaklığı ve iştiraklerindeki yönetim, denetim, disiplin ve ihtiyari diğer kurul üyelikleri, haklarındaki mahkeme veya ilgili kurul kararının kesinleştiği tarihte kendiliğinden sona erecek. İsim değişikliği ve birleşme ve mal varlığının devri işlemleri gibi işlemler, spor federasyonu tarafından belirlenen sezonun sona erdiği ve tescil edildiği tarihten itibaren yeni sezon başlangıcına kadar yapılabilecek. Bu her senenin haziran ve temmuz aylarına tekabül etmektedir.

İl gençlik spor müdürlüklerinde karar defteri tasdikleri ücretsiz olarak yapılabilecek. Noterlerde bu işlemi ücretli olarak ta yapılabilir. İl gençlik spor müdürlüğünden “Faaliyet Belgesi” ya da adres değişikliği gibi işlemler dilekçeyle başvurularak İl Gençlik Spor Müdürlüğünden alınabilecek. Yapılan işlemler de mevcut kulüplerden kulüp kuruluşunda istenilen yönetim kurulu üyelerinden istenilen “sabıka kaydı” ve “spor cezası yoktur” evrakları istenmeyecek.

Kulüplerle ilgili gereken tüm evraklara aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KULÜP İŞLEMLERİ SAYFASI