17. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

İSTANBUL AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU (İ.A.S.K.F.) 17. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun 17. Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.08.2020 tarihinde saat 11.00’de Haliç Kongre Merkezi Sütlüce/Beyoğlu-İstanbul adresinde; çoğunluk sağlanamadığı veya ertelendiği takdirde aynı adreste 15.08.2020 tarihinde saat 11.00’de çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.


Olağan Genel Kurul Gündemi;


1. Açılış ve yoklama.
2. Divan Heyetinin Seçimi, Saygı Duruşu, İstiklal Marşının okunması.
3. Yönetim ve Denetim Kurullarının Faaliyet Raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakere edilmesi.

a) Yönetim faaliyet raporlarının okunması ve müzakere edilmesi.
b) Denetim kurullarının faaliyet raporlarının okunması ve müzakere edilmesi.
c) Mali tablo raporlarının okunması ve müzakere edilmesi

4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporunun ayrı ayrı ibra edilmesi.
5. Tahmini Bütçenin okunması ve oylanması.

6. Seçimler :

a) Genel Başkan Seçimi
b) Yönetim Kurulu Üyelerinin (asil ve yedek) seçilmesi
c) Denetim Kurulu Üyelerinin (asil ve yedek) seçilmesi
d) Disiplin Kurulu Üyelerinin (asil ve yedek) seçilmesi,
e) Onur Kurulu Üyelerinin seçilmesi
f) Konfederasyon Delegelerinin (asil ve yedek) seçilmesi


7. Dilek ve temenniler.
8. Kapanış.


İASKF Yönetim Kurulu

Not: Aidatlarını ödemeyen kulüplerimiz oy kullanabilmesi için vecibelerini Genel Kurul Tarihinden önce yerine getirmeleri yasa gereği zorunludur.