KULÜP BAŞKANLARINA VE YÖNETİCİLERİNE ÖNEMLİ DUYURU

Kulüplerimizin başkan ve yöneticilerinin haricinde hocalarımız ve kulüplerin çeşitli kademelerinde çalışan kişiler son günlerde Federasyonumuzu arayarak çeşitli taleplerde bulunmaktadırlar.

Bilinmelidir ki; kulüp başkanları ve yetkili kişiler haricinde federasyonumuzu arayan kişilerin talepleri kesinlikle kabul edilmeyecektir. Kulüplerimizin bu konuya özen göstermelerini önemle rica ediyoruz. İnanıyoruz ki çoğu kulüp başkanımızın ve yetkililerinin bilgisi dışında federasyonumuz aranmakta, çeşitli taleplerde bulunulmakta, talimatlar hiçe sayılmakta ve hatta talimatları bilmediklerinden gereksiz tartışmalara girmektedirler.

Federasyonumuzun birinci derecede muhatabı kulüp başkanı, kulüp yetkilisi ve imza atmaya yetkili kişilerdir. Sadece bu kişiler istek ve taleplerini kulüp antetli kağıdına tarih ve sayı yazarak federasyonumuza iletmelidirler. Ancak bu şekilde olan talepler dikkate alınacaktır.

Ayrıca “2011-2012 Sezonu Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar Kitapçığı” 24.Sayfada “İlanen Tebligat” başlığı altında “Tertip Komitelerince verilen kararlar ile İl Disiplin Kurulu kararları ilgili kişi ve kuruluşlara yeri Tertip Komitelerince belirlenecek İLAN TAHTASINA asılmak suretiyle tebliğ edilir.” ibaresi yer almaktadır. Bu hüküm doğrultusunda sezon başında federasyonumuzca sizlerden taahhütnameler alınmıştır.

Bu konuda yapılacak itirazların Futbol Müsabaka Talimatları doğrultusunda yapılması zorunluluktur. Kulüplerimiz adına doğacak mağduriyetler ve zarar görmeleri bizleri üzer.

Gereği bilgilerinize.

YEMEN EKŞİOĞLU
TFF İSTANBUL İL BAŞKANI