TRANSFER , VİZE VE FİLİZ LİSANS EVRAKLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

TRANSFER , VİZE VE FİLİZ LİSANS EVRAKLARINDA TEK SAYFA FORM UYGULAMASI BAŞLADI
 
 2019-2020 Futbol Sezonu Amatörler Ligler Uygulama Kitapçığında :
 
" TFF’nin İstanbul Bölge Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinde 2019-2020 sezonunda pilot bölge olarak filiz lisans, vize ve transfer işlemleri için gerekli evraklar tek bir sayfada toplanarak işlem yapılacaktır. Örnek belgeler ilgili illerin ASKF web sayfasında ve www.tff.org’da yayınlanacaktır." olarak belirtilmiştir.
 
Bu yıl ilk kez İstanbul Bölgemizde uygulanacak olan "pilot uygulama" çerçevesinde Transfer Formu, Vize ve Filiz formları  www.tffistanbul.org sitesinde yayınlanmıştır. https://www.tffistanbul.org/indirmeler
 
Gerekli açıklamalar ; kulüplerimizin dikkatine kısmında mevcuttur.https://www.tffistanbul.org/haber/lisans-evraklari/3178
 
TRANSFERLER İÇİN ;
- Transfer Formu ( ilgili alanları doldurulmuş olarak)
- Nüfus cüzdanı,ehliyet veya pasaportun aslı ve önlü arkalı fotokopisi,
- Son 6 ay içersinde çekilmiş 2 fotoğraf,
-TFF ye yatırılması gereken ücretlerin dekontu, ( birden fazla transferlerde ücretler ,TFF ye tek dekontla   topluca  yatırılabilir.)
- Bir önceki sezona ait lisans aslı ,
-TASKK yatırılması gereken ücretlerin dekontu,
 
- * Katkı Payı ödenerek transfer olunuyorsa ,  yukarıdaki  evraklarla beraber  (Eski Lisans hariç )
   EK 19 -Transfer Bilgi Formu ve  EK 19 un gönderildiğine dair posta çekinin aslı,
 
- **Profesyonel Statüden  Amatör Statüye  geçişte ; Yukarıdaki evraklarla beraber  EK21 formu ,
 
VİZE İÇİN ;
- Vize Formu ( ilgili alanları doldurulmuş olarak)
-  Nüfus cüzdanı,ehliyet veya pasaportun aslı ve önlü arkalı fotokopisi,
- Son 6 ay içersinde çekilmiş 2 fotoğraf,
- Bir önceki sezona ait lisans aslı ,
 
FİLİZ LİSANS İÇİN ;
- Filiz Lisans  Formu ( ilgili alanları doldurulmuş olarak)
-  Nüfus cüzdanı,ehliyet veya pasaportun aslı ve önlü arkalı fotokopisi,
- Son 6 ay içersinde çekilmiş 2 fotoğraf,
- Vukuatlı nüfus kayıt örneği, ( velayet durumlarında mahkeme kararı) 
 
 
Bilgi :
- Transfer Formu 1 nolu bölümünün Formda doldurulamaması durumunda  ;
 
EK FORM olarak ; Futbolcunun Tescilli Olduğu  (Eski) kulübü tarafından  "Kulüp Muvafakatı / Katkı Payı Feragat  Formu(T2)  kulüp yönetim kurulunca transfer evraklarını imzalamaya yetkili olanlar arasından müşterek 2 imza ve tek mühür ile onaylanır ve  Transfer Formu ile beraber transfer olunacak Yeni Kulüp  tarafından ilgili ASKF 'lere teslim edilebilir.
 
Transfer,Vize ve Filiz Formlarında Futbolcu Sağlık Onayı kısmı  doldurulmazsa,
 EK10 (Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu ) belgesi veya özel ve devlet hastanelerinden,sağlık ocaklarından,
Aile Sağlığı Merkezinden,Hükümet Tabipliğinden ,Kamu Kuruluşlarının resmi doktorlarından alınan raporlar da
Transfer Formu ile beraber teslim edilebilir.